Ringide algatajatele

StartupAlfa võimalused ringide algatajatele

Anna oma olemasolust teada

Kui soovid haridusasutuse, huvikooli või ettevõtte juurde luua robootikaringi ja otsida sellele juhendajat, registreeri soov Pakkumised all.


Otsi juhendaja

Sirvi jaotust "Juhendajad", võta ühendust sobiva juhendajaga, arutage läbi, kuidas ja kus ring hakkaks toimuma ning kas juhendajatöö oleks tasustatud või vabatahtlikkuse alusel. Vastastikusel kokkuleppel võib väljavalitud juhendajaga sõlmida koostöölepingu.

Üldjuhul rahastavad tehnoloogia, loovvaldkondade ja iduettevõtluse ringe nende ellukutsujad, kelle juurde huviringid luuakse, näiteks lapsevanemad, koolid, huvikoolid või ettevõtted. Koostöös kohalike omavalitsustega võivad ringid olla osavõtjatele tasuta, sellisel juhul rahastavad ringitööd, sealhulgas ringijuhendaja palgafondi, kohalikud omavalitsused.