Kasutajast tulevikutehnoloogiate loojaks

StartupAlfa toetab laste tulevikuoskuste arenemist.  Julgustame juhendajaid mängulise ja käed-külge ringitegevuse kaudu nakatama noori ettevõtluspisikuga.

StartupAlfa missioon on tutvustada ja praktiseerida põhimõtet kasutajast tulevikutehnoloogiate loojaks ja innovaatoriks. Arendame laste STEAM tulevikuoskusi, väärtustame algatusvõimet ja kokkupuudet praktilise juhtimisega.

Peame oluliseks, et meie tegevus toetaks teadmuspõhise majanduse arengut ja iduettevõtete pealekasvu. Uue sajandi oskuste ja ettevõtliku mõtteviisi arendamise väljundiks on Eesti ühiskonna konkurentsivõime paranemine, majanduse ja üldise heaolu kasv.

Odoo image and text block

Alfa põlvkond - kes nad on?

Alfaks peatakse uut põlvkonda, kes sünnib ajavahemikul 2010 - 2025. See on nii öelda "iPadi generatsioon", kes kasvab üles ümbritsetuna tehnoloogiast, robotitest ja tehisintellektist. Nende jaoks on tehnoloogiline ja digitaalne keskkond loomulik.

Alfa põlvkonna ootused kasvatusele, haridusele, oskuste omandamisele ja tulevasele töökohale on muutunud.

Kellele pakub StartupAlfa lisaväärtust


Viime kokku ringide käivitajad ja organisatsioonid, anname hoogu uute robootikaringide tekkimisele. Meie veebilehel saavad robootikaringi käivitamise soovist teada anda üheltpoolt haridusasutused, ettevõtted ja lapsevanemad. Teiseltpoolt aktiivsed ettevõtjad, õpetajad ja nutivanemad, kes on valmis hakkama ringi eestvedajaks.

Nutiperedele

Tutvu lähemalt, milliseid võimalusi StartupAlfa loob nutiperedele ja millised on meie portaali kasutusvõimalused.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Ringide algatajatele

Ringide algatajad ehk ellukutsujad võivad olla koolid, lasteaiad, naabruskonna lapsevanemad, ettevõtted.  Loe lähemalt.

Pane ennast proovile ringijuhendajana!

Ringijuhendajaks võib hakata lapsevanem, õpetaja, juba tegutsev juhendaja, ettevõtja, tudeng.  Loe lähemalt.

Odoo text and image block